Občanská poradna Liberec

Občanská poradna Liberec

Švermova 32
460 10 Liberec 10 - Františkov

Informace o kanceláři Občanská poradna Liberec

Nejčastěji se na nás občané obracejí se svými problémy z oblasti bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů a náhrady škody, pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti, sociálních dávek a sociálních služeb, občanského soudního řízení, finanční a rozpočtové problematiky, ochrany spotřebitele, pojištění, veřejné správy, trestního práva, v daleko menší míře pak z oblasti zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekologie a životního prostředí, právního systému EU a ústavního práva.

 

Nejpalčivějším problémem, který je velmi často příčinou i důsledkem všech ostatních problémů, je zadluženost obyvatelstva. Již téměř polovina našich uživatelů, kteří navštívili poradnu v 1. čtvrtletí roku 2010, přišla řešit problémy s dluhy.

 

Cíl občanského poradenství :

cílem občanského poradenství je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji na principech bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti a diskrétnosti, prostřednictvím informací, rad a případné další pomoci

dalším cílem je působit na chod veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů, poskytovaná služba zachovává a rozvíjí důstojný život těch, kteří ji využívají, je bezpečná a odborná

Kde nás najdete?

Zobrazit